Henrik Harpestrengs Have

finder du i
Sagnlandet Lejre

Haven passes af 
'Havelauget',
som er et af laugene under
'Sagnlandets Venner i Lejre'