Links:
Sagnlandet Lejre
Sagnlandets Venner i Lejre

Litteratur:
Brade, Anna-Elisabeth: Henrik Harpestrengs lægeurter og mineraler. Medicinsk-Historisk Museums Småskrifter nr. 8. u.å. (kan lånes på biblioteket)

Harpestreng, Henrik: Liber Herbarum. Udg. af Poul Hauberg, Hafnia. 1936 (kan lånes på biblioteket)

Olesen, Anemette: Henrik Harpestrengs Urter. Datidens urter til nutidens haver. Skarresøhus forlag. 2005 (kan lånes på bibliotket)


 

 

Derudover har vi anvendt

Bennike, Pia & Anna-Elisabeth Brade 1999: Middelalderens sygdomme og behandlingsformer i Danmark. Medicinsk-Historisk Museum. Københavns Universitet.

Kjær, Ulla & Hans Krongaard Kristensen 2004: "Fromhedslivet"  i Else Roesdahl (red.) Dagligliv i Danmarks middelalder. Aarhus Universitetsforlag:289-324

Madsen, Per Kristian 2004: "Sygdom og død", i Else Roesdahl (red.) Dagligliv i Danmarks middelalder. Aarhus Universitetsforlag:325-351

Madsen, Per Kristian & David Earle Robinson 2001 "Sygdom og sundhed" i Ingesmann, Per, Ulla Kjær, Per Kristian Madsen & Jens Vellev (red.) Middelalderens Danmark. Gads Forlag. København:208-219

 

 

Nielsen, Harald 1976: Lægeplanter og troldomsurter. Plantemedicinens Kulturhistorie. Politikens Forlag.

Oustrup, Hanne 2001: Orø Urtehave farmakope. En håndbog om urter. Orø Urtehave.

Vilde blomster
1992. Politikens Forlag.

samt

www.denstoredanske.dk